Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
twee honden die rug aan rug zitten

Duurzaamheid

Wij bij Purina engageren ons om hoogwaardige voeding voor huisdieren op de markt te brengen en daarbij onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties.

Het aanpakken van de klimaatverandering kan niet wachten en wij ook niet.

Als deel van de Nestlé-familie delen we in de ambitie om onze uitstoot van broeikasgassen te halveren tegen 2030 en netto nul te bereiken tegen 2050–zelfs als onze activiteiten blijven toenemen. We hebben de grootte, de schaal en het bereik om een enorm verschil te maken.

Om netto nul emissie te bereiken, zullen we grote veranderingen moeten doorvoeren, die een transformatie in onze activiteiten zullen teweegbrengen. In de toekomst zullen we ons concentreren op vier belangrijke gebieden om sneller actie te ondernemen met het oog op netto nul:

 1. Duurzame inkoop van ingrediënten
 2. Verandering van onze productportefeuille
 3. Evolutie van onze verpakking
 4. Efficiënte productie en logistiek

Duurzame inkoop van ingrediënten

Wij verbeteren voortdurend onze processen om een verantwoorde inkoop van ingrediënten te verzekeren. Onze leveranciers moeten voldoen aan de Nestlé Responsible Sourcing Standard. Dat helpt ons om te weten waar onze ingrediënten vandaan komen en hoe ze worden geproduceerd, en om ecologische en sociale kwesties, zoals ontbossing, mensenrechten en dierenwelzijn, aan te pakken. Door verantwoord in te kopen, kunnen we een positieve invloed hebben op de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Enkele acties die kaderen in ons maatschappelijk engagement: 

 • Werken met partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij, om onze visbronnen te evalueren. 76% van onze ingrediënten uit de zee was eind 2020 afkomstig van verantwoorde bronnen. Ons streefdoel voor 2021 is 90%.
 • Atlantische zalm, de vis die wij het meest gebruiken, zal als eerste voor 100% uit verantwoorde bronnen komen, of biologisch zijn, in West-Europa in 2021.
 • 99% van onze soja was eind 2020 naspeurbaar en afkomstig van verantwoorde bronnen.
 • Samenwerken met Proforest voor de evaluatie van onze sojabronnen, waarbij 100% ontbossingsvrij werd verklaard in 2020.

We werken ook samen met boeren, leveranciers en gemeenschappen om intensieve landbouwpraktijken om te zetten in regeneratieve landbouwmethoden die natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en biodiversiteit beschermen en herstellen. Gezondere bodems zijn productiever en kunnen meer organische koolstof opslaan.

Onze acties omvatten:

 • Samenwerken met LENS (Landscape Enterprise Networks) in het Verenigd Koninkrijk. Dit initiatief heeft tot doel moderne landbouwmethoden te herzien en baanbrekende regeneratieve landbouwpraktijken te ontwikkelen die in harmonie zijn met de natuur en schaalbaar zijn. Bedrijven uit verschillende sectoren werken samen en investeren in het verbeteren van de kwaliteit en de gezondheid van de landschappen waarin ze actief zijn.
 • Samenwerken met het Living Soils Initiative in Frankrijk om opleiding en technische ondersteuning te bieden aan boeren die regeneratieve landbouwpraktijken willen invoeren en de impact ervan op de bodem willen meten. Het project is gericht op de ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten om de overgang van boeren naar deze nieuwe methoden te versnellen.

 

Ons doel is om 20% van onze hoofdingrediënten te betrekken via regeneratieve landbouwmethoden tegen 2025 en 50% tegen 2030.

 

Een ander belangrijk aspect van onze duurzaamheidsinspanningen is ons gebruik van dierlijke bijproducten. Deze ingrediënten, die op het etiket worden vermeld als “vlees en dierlijke bijproducten”, zijn afkomstig van dieren die door de diergeneeskundige inspectie geschikt voor menselijke consumptie zijn bevonden, maar overschotten zijn van de voeding voor humane consumptie. Het gaat meestal om delen die niet gebruikt worden omdat er weinig vraag naar is of omdat ze er niet goed uitzien. Vaak gaat om bijvoorbeeld longen, nieren en levers. 

Er zijn echter goede redenen om deze waardevolle ingrediënten te gebruiken of te "upcyclen", aangezien zij veilige en hoogwaardige eiwitten bevatten waar huisdieren baat bij hebben en die anders mogelijk verloren zouden gaan. De bijproducten die we gebruiken, zijn speciaal geselecteerd op hun voedingswaarde. Ze zijn gemakkelijk te verteren voor katten en honden en leveren veel voedingsstoffen, zoals essentiële aminozuren, vitaminen, mineralen en gezonde vetten, die huisdieren energie geven en helpen hun gezondheid en welzijn te behouden.

Dierlijke bijproducten kunnen zelfs meer voedingsstoffen leveren dan het soort vlees dat populair is bij huisdiereigenaren. Nieren en levers bijvoorbeeld kunnen tot tien keer meer vitamine B2 (riboflavine) bevatten dan mager vlees.

Verandering van onze productportefeuille

De wereldwijde voedselproductie zal in de komende 20-30 jaar drastisch veranderen. De verwachtingen en eisen van de consument veranderen snel en beïnvloeden hoe we onze huisdieren voeden. De belangstelling voor vegetarische en veganistische voeding neemt toe. We weten ook dat de vraag naar eiwitten uit vlees in de toekomst groter zal worden dan het aanbod. Daarom zijn we innovatieve manieren om complete en evenwichtige voeding te bieden aan huisdieren en tegelijkertijd beter om te gaan met de natuurlijke rijkdommen van de planeet, beginnen te verkennen.


We zullen onze O&O-middelen en knowhow inzetten om ons assortiment uit te breiden met producten die goed zijn voor huisdieren én goed zijn voor de planeet.

Onze acties omvatten:

 • Het onderzoeken van een reeks eiwitbronnen om een verscheidenheid aan hoogwaardige ingrediënten te identificeren teneinde een duurzame voedselvoorraad te verzekeren voor onze huisdieren, nu en in de toekomst.
 • Lancering van ons gamma Beyond Nature's Protein in Zwitserland met alternatieve eiwitten uit insecten, en ook plantaardige eiwitten uit tuinbonen en gierst.
 • Introductie van één van Europa's eerste geüpcyclede hondensnacks in Nederland onder ons merk Adventuros. Door voedzame overtollige granen van brouwerijen, die men anders zou laten verrotten, te upcyclen, kunnen we het voedselafval verminderen.

Evolutie van onze verpakking

Wij dragen ook ons steentje bij aan de oplossing van het probleem van het plastic verpakkingsafval. Dat is een complexe uitdaging, aangezien verpakkingen een cruciale rol spelen bij het garanderen van de versheid, veiligheid en kwaliteit van het product, van de fabriek tot thuis. Wij zijn actief op vele fronten en vinden betere oplossingen om te verminderen, te hergebruiken en te recyclen. Lees meer over onze acties en onze vooruitgang.

 

Ons doel is dat 100% van onze verpakkingen tegen 2025 herbruikbaar of recyclebaar zijn.

 

 

Efficiënte productie en logistiek

Wij verminderen de impact van onze activiteiten door een combinatie van verbeterde milieuprestaties, hernieuwbare-energieprojecten en innovatieve partnerschappen.

Onze acties omvatten:

 • Al onze fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika dragen het certificaat 'zero waste to landfill'. Dat betekent dat er geen fabrieksafval naar stortplaatsen gebracht wordt of verbrand wordt zonder energieterugwinning.
 • Investeringen in nieuwe windmolenparken om te voorzien in 100% van de elektriciteitsbehoefte van onze Britse fabrieken voor huisdiervoeding.

We bouwen ook een schoner en slanker logistiek netwerk. In samenwerking met de Nestlé European Transportation Planning Hub in York zetten we ons in voor verdere efficiëntieverbeteringen.

Onze acties omvatten:

 • Het gebruik van de allernieuwste technologie om voertuigen te vullen en ritten efficiënter te plannen, waardoor lege kilometers worden vermeden door inkomend en uitgaand transport met elkaar te verbinden.
 • Overschakelen op emissiearmere transportwijzen, zoals spoor en scheepvaart.
 • Toetreding tot de European Clean Truck Alliance, via Nestlé, die emissievrij vrachtverkeer over de weg in Europa ondersteunt.

 

Wij hebben ons tot doel gesteld onze vloot van eigen of ingehuurde voertuigen tegen 2022 om te schakelen naar opties met een lagere uitstoot.

 

 

Chien et chat regardant vers le haut

Stuur ons een bericht

We zijn er om al je vragen te beantwoorden - groot, klein, serieus of luchtig! Stuur ons gerust een bericht of bel ons tussen 9u en 17u van maandag tot en met vrijdag.