Nathalie

Duurzaamheidsmanager @Purina

DUURZAAMHEID

Ga naar het onderdeel >

Als onderneming en als individuen moeten we zorgdragen voor ons water, zodat zoveel mogelijk mensen in de toekomst toegang blijven hebben tot onze meest kostbare natuurlijke hulpbron. Bij Purina proberen we efficiënter gebruik te maken van water.

Water is essentieel voor onze activiteiten en producten. We gebruiken het om onze grondstoffen te wassen en onze apparatuur te koelen en te reinigen. We delen de belofte van onze moedermaatschappij om het waterverbruik per ton eindproduct te blijven terugdringen, wat tegen 2020 moet resulteren in een vermindering van 35% t.o.v. 2010. We hebben de afgelopen jaren al heel wat vooruitgang geboekt en zitten nu al op een besparing van 25%.