Your Pet, Our Passion.
Phil

Inkoopmanager @Purina

Phil
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Ga naar het onderdeel >

Wat doen jullie om het welzijn van dieren in de toeleveringsketen te waarborgen?

 

We zetten ons in om het welzijn van boerderijdieren in onze wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren. Bovendien erkennen we de essentiële link tussen dierenwelzijn en de gezondheid van dieren bestemd voor de voedselproductie. We zijn er vast van overtuigd dat solide normen voor de gezondheid van boerderijdieren en dierenwelzijn zowel een direct als indirect effect hebben op de voedselkwaliteit en -veiligheid.

In 2012 hebben we ons verbonden aan het Farm Animal Welfare-project van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), waarin we een actieve rol blijven spelen.

Als onderdeel van onze inspanningen om het welzijn van boerderijdieren te verbeteren, werken we samen met onze toeleveringspartners aan de traceerbaarheid van de dierlijke materialen die we inkopen. Verder proberen we via ons monitoringprogramma een beter beeld te krijgen van hoe het op dit moment met het welzijn van boerderijdieren is gesteld. Zo kunnen we een basis vaststellen voor voortdurende verbetering. Vanuit die inspanningen ondernemen en ondersteunen we acties die de gezondheid en het welzijn van dieren bevorderen en bannen we praktijken die in strijd zijn met de 'Vijf vrijheden' van dieren:

  • Vrij van honger, dorst en ondervoeding
  • Vrij van angst en stress
  • Vrij van lichamelijk en thermisch ongemak
  • Vrij van pijn, verwonding en ziekte
  • Vrij om normaal gedrag te vertonen.

We staan volledig achter de inspanningen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid om deze 'Vijf vrijheden' in de wereldwijde voedselketen door te voeren.

Daarnaast maken we gebruik van het Responsible Sourcing Assessment Protocol (beoordelingsprotocol voor verantwoorde inkoop), dat onze moedermaatschappij Nestlé ontwikkeld heeft in samenwerking met World Animal Protection, om de status van landbouwbedrijven en hun praktijken te beoordelen. Dit omvat onder andere de wijze waarop dieren worden gefokt, gevoerd, gehuisvest, vervoerd en geslacht. Het helpt ons ook om de juiste leveranciers te selecteren. Nestlé was het eerste grote voedingsmiddelenbedrijf dat een dergelijk samenwerkingsverband met een dierenwelzijns-NGO aanging.