Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Chiot en laisse quittant la maison avec le propriétaire
Chiot en laisse quittant la maison avec le propriétaire

Praktische tips om je pup te socialiseren

leestijd: 9 min

Slechts tijdens bepaalde fasen in de ontwikkeling van de hersenen van je puppy kun je hem helpen om een vriendelijke en evenwichtige metgezel te worden. Tijdens die fasen moet je zorgen voor eerste ontmoetingen met volwassenen, kinderen, honden en alles wat het leven zoal in petto heeft.

De socialisatie is een van de vele zaken waaraan je moet denken als je een nieuwe puppy in huis haalt ... Er komt heel wat kijken bij een nieuwe puppy: heel wat zaken die je nog moet aankopen, je moet je huis en je tuin veilig maken voor je puppy, kennis opdoen over hoe je ervoor zorgt dat je puppy opgroeit tot een gelukkige, gezonde en goed opgevoede hond. Vergeet daarbij niet je puppy het allerbelangrijkste te leren: hoe hij zich moet aanpassen aan ons drukke leven! Daar begint de socialisatie van je puppy. Hoewel de meeste hondenbezitters wel weten dat een puppy gesocialiseerd moet worden, zijn er maar weinigen die weten wat dat precies inhoudt en wanneer en hoe het moet gebeuren.

Wat houdt de socialisatie van een puppy in?

De socialisatie is een ontwikkelingsproces dat puppy's helpt om te leren hoe ze zich moeten gedragen in de omgang met mensen, honden en andere dieren.
 

Een goed gesocialiseerde pup kan een betere relatie ontwikkelen met zijn baasje en beter wennen aan verschillende omgevingen en situaties.

De socialisatie als pup is een van de beste manieren om gedragsproblemen te voorkomen. Door goed te socialiseren garandeer je ook dat je je hond overal mee naartoe kunt nemen en dat jullie de band kunnen hebben waarvan je droomde toen je een pup in huis nam.

Deel 1: socialisatie 

Hoewel alles vaak door elkaar gehaald wordt, omdat de socialisatie van een puppy twee delen. Het eerste deel bestaat erin de pup te laten kennismaken met alle individuen met wie je wilt dat hij een goede sociale relatie heeft. Daarom wordt dit deel "socialisatie" genoemd. Dit betreft zowel mensen (personen van verschillende leeftijden, met verschillende uiterlijke kenmerken) als andere dieren.

De socialisatie is belangrijk omdat alle dieren geprogrammeerd zijn om bang te zijn voor nieuwe dingen. Het instinct voor zelfbehoud zet dieren ertoe aan alles te vermijden wat gevaarlijk zou kunnen zijn. Voor een pasgeboren dier is alles nieuw. Het moet dus van nature openstaan voor nieuwe dingen. In deze fase van zijn ontwikkeling moet het dier ontdekken wat normaal is en deel uitmaakt van zijn leven. Pas als deze ontwikkelingsfase gedaan is, staat het dier van nature angstig of wantrouwig tegenover nieuwe dingen.

Deel 2: habituatie

Het tweede deel van het proces is de habituatie. Tijdens de habituatie leert de pup dat hij veel potentieel beangstigende of opwindende zaken in zijn nieuwe leven moet negeren. Hij moet er niet bang op reageren of nerveus van worden. Dat kan gaan van de stofzuiger tot vuurwerk, van joggers tot koeien, van auto's tot fietsen enz.

De meeste gedragsproblemen komen voort uit angst: agressie naar mensen of honden kan voortkomen uit angst voor vreemde individuen, geluidsfobie komt voort uit angst voor vreemde of zeer harde geluiden, verlatingsangst komt voort uit angst om alleen te zijn en zo kan de lijst nog wel even doorgaan.

De habituatie en socialisatie zijn erop gericht deze angsten te voorkomen, om de kans op gedragsproblemen te verminderen en de ontwikkeling van een evenwichtige, gelukkige, sociale hond in de hand te werken.De habituatie en socialisatie zijn erop gericht deze angsten te voorkomen, om de kans op gedragsproblemen te verminderen en de ontwikkeling van een evenwichtige, gelukkige, sociale hond in de hand te werken.

Wanneer is de pup vatbaar voor socialisatie en habituatie? 

Wat het socialiseren van een puppy lastig maakt, is dat hij maar gedurende beperkte periodes in zijn ontwikkeling vatbaar is voor het inprenten van bepaalde zaken.

Zoals voor alle lichaamscellen is er een tijd waarin ze groeien en een moment waarop die groei stopt.

Daarna komt er min of meer een einde aan de kans om je hond sociale vaardigheden (communicatie, interactie, conflictoplossing) aan te leren en ervoor te zorgen dat hij bepaalde zaken in zijn leven als onschuldig beschouwt. Dat wil zeggen dat de manier waarop de hond reageert op mensen, andere honden en situaties vanaf dan min of meer vastligt, net als zijn sociale vaardigheden en zijn gedragscompetenties. Iets nieuws aanleren blijft altijd mogelijk, maar de manier waarop de hond reageert op zijn omgeving – zijn persoonlijkheid – wordt in de eerste weken gevormd.

De socialisatieperiode begint zodra de puppy zich bewust wordt van de buitenwereld, rond de leeftijd van vijftien dagen, en eindigt rond de leeftijd van veertien weken. Dit kan echter variëren afhankelijk van het ras en het type hond. Tijdens deze periode leert de puppy wie de leden van zijn sociale groep zijn, bij wie hij zich veilig kan voelen en die hij moet beschouwen als deel van zijn familie.

De habituatieperiode is veel korter, omdat alle dieren, om te overleven, heel snel moeten leren wat veilig is en wat gevaarlijk: na zeven weken ligt dat allemaal min of meer vast. De puppy heeft daarna nog enkele weken nodig om zichzelf gerust te stellen (Is het echt veilig?) en de verworven kennis te consolideren (Het was niet gevaarlijk toen mijn moeder erbij was, maar is het nu nog veilig?). Er zijn ook andere periodes in het leven van een hond (zoals de puberteit) waarin hij de verworven kennis moet consolideren.

Te vermijden zaken tijdens de socialisatie

Te veel mensen weten niet hoe ze moeten zorgen voor een geslaagde socialisatie en habituatie van hun puppy. Ze nemen hun puppy overal mee naartoe, stellen hem bloot aan allerlei potentieel angstaanjagende situaties, laten hem kennismaken met veel nieuwe mensen en honden, maar de interactie verloopt vaak gedwongen. Ze geven de puppy niet de kans om op zijn ritme aan de zaken te wennen en ze besteden er geen aandacht aan of de puppy het leuk vindt of niet. 

Vergeet niet dat een puppy situaties beoordeelt op basis van hun risiconiveau. Alle ontmoetingen moeten dus leuk en positief zijn. Bedenk dat hij in deze fase niet alleen leert wat veilig is, maar ook wat hem bang maakt of potentieel gevaarlijk is. Een goede aanpak is bij de socialisatie minstens even belangrijk als de aard van de ervaringen. Een angstaanjagende ontmoeting zal in het geheugen van de puppy gegrift staan en hij zal soortgelijke situaties in de toekomst willen vermijden. Mogelijk zal hij er zelfs later, als hij groter en sterker is, negatief op reageren.

Veel mensen denken ook ten onrechte dat het normaal is dat de puppy tijdens de socialisatie contact wil maken met alle andere honden. Ze denken zelfs dat dat het doel is van de socialisatie. Dat is niet het geval! Dergelijk gedrag kan zelfs tot negatieve ervaringen leiden, met ontmoetingen tussen honden die ontaarden. Een goed gesocialiseerde hond heeft soortgenoten met wie hij graag speelt, maar meestal aanvaardt hij gewoon kalm en ontspannen de aanwezigheid van andere honden en blijft hij ondertussen ontvankelijk voor zijn baasje.

Het goede nieuws is dat de socialisatie en de habituatie van een pup leuke bezigheden zijn die gemakkelijk uit te voeren zijn. Fokkers en baasjes kunnen er samen voor zorgen dat hun puppy's opgroeien tot perfect geïntegreerde volwassen honden die ons overal kunnen begeleiden.

Praktische tips voor de socialisatie van je puppy 

  1. Wees duidelijk over welk doel je wilt bereiken. Het doel van de socialisatie is je puppy te leren dat de wereld een leuke en veilige plek is. Als iets gevaarlijk of beangstigend blijkt te zijn, leer je je puppy het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken met de socialisatie. Je kunt zo een angst creëren, terwijl dat net hetgeen was wat je probeerde te voorkomen. Steun op beloningen en spelletjes om je pup positieve ervaringen te bezorgen. Listez tout ce que votre chiot devra rencontrer dans sa nouvelle vie. Incluez toutes les choses qu’il va voir, entendre et expérimenter à la maison et à l’extérieur. Soyez aussi inventif que possible. Puis donnez à votre chiot l’occasion de vivre ces expériences de manière sûre et positive, à plusieurs reprises. Commencez par lui présenter les choses de loin et récompensez-le s’il n’y fait pas attention. Progressivement, aventurez-vous ensuite plus près…
  2. Stel een lijst op van alle zaken die je puppy in zijn nieuwe leven zal tegenkomen: alle zaken die hij zal zien, horen en ervaren in huis en daarbuiten. Wees zo inventief mogelijk. Geef je puppy dan de kans om deze zaken mee te maken op een veilige en positieve manier, en dat meer dan één keer. Begin met hem de zaken vanaf een afstand te laten meemaken en beloon hem als hij er geen aandacht aan besteedt. Ga dan langzaam dichterbij ...
  3. Het doel van de socialisatie is je de puppy te leren om mensen, andere honden en verschillende situaties als ongevaarlijk en zelfs leuk te beschouwen. Dat resultaat bereik je alleen als je je pup er op een respectvolle manier mee in contact brengt. Laat je puppy nooit overweldigd of bang worden. Sta toe dat hij afstand neemt en pas dichterbij komt als hij er klaar voor is. 
  4. Forceer nooit interacties en geef je puppy altijd de kans ze te ontwijken.
  5. Laat je puppy kennismaken met veel verschillende mensen binnen en buiten het huis, en met andere honden waarvan je weet dat ze vriendelijk zijn. Verlies daarbij niet uit het oog dat het doel is dat je puppy blij is als hij andere honden ziet, maar niet dat hij op iedere hond die hij ziet, afloopt! 
  6. Gebruik een app of een apparaat om ongewone geluiden (vuurwerk, onweer enz.) af te spelen op een laag geluidsniveau terwijl je hond iets leuks aan het doen is, zoals eten of spelen. Door hem zo te laten wennen aan deze geluiden, voorkom je dat hij er later bang van wordt. 
  7. Ga naar een puppyklas zodat je pup leert op jou te letten terwijl er andere honden in de buurt zijn. Tijdens deze lessen kan je hond ook in contact komen met nog meer verschillende honden en mensen.
  8. Leg contact met hondenbezitters met wier hond je pup veilig kan spelen. Vriendelijke volwassen honden zijn geweldige leermeesters voor jonge puppy's.
  9. Ga door met het socialiseren van je pup tot hij volwassen is. Er zullen fasen zijn waarin je hond heel zelfverzekerd lijkt en tussendoor ook fasen waarin hij abnormaal wantrouwig of angstig lijkt. Deze momenten doen zich voor wanneer het lichaam en de hersenen van je hond aan het evolueren zijn. Hij heeft dan jouw hulp nodig om deze angstige fasen te overwinnen.
  10. Maak van de socialisatie een leuk moment voor je puppy en voor jezelf!

Je puppy leren omgaan met mensen en andere honden is even belangrijk als hem leren alleen te blijven. Zorg ervoor dat je de eerste tekenen van verlatingsangst bij een puppy herkent.

Ontdek hoe oud jouw hond in mensenjaren is met behulp van de onderstaande leeftijdscalculator:

Mijn hond is

jonger dan

1

jaar oud

jaar oud

Versleep de schuifbalk

Hoe groot is jouw hond?