Your Pet, Our Passion.
Hond zit in de struiken

De lichaamstaal en emoties van je hond begrijpen

leestijd: 9 min

Doordat honden en mensen al duizenden jaren samenleven, weten wij instinctief wat onze hond voelt op basis van diens lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en vocalisatie.

Hoewel honden de complexe menselijke emoties als schaamte, liefde of minachting niet voelen, ervaren ze wel dezelfde basisemoties als wij, zoals vreugde, verdriet, opluchting, frustratie en angst. Deze emoties spelen bij dieren (en ook bij mensen) een essentiële rol in het opvoedkundig proces, aangezien emoties aanzetten tot gedrag.

Angst kan honden er bijvoorbeeld toe aanzetten om veiligheid op te zoeken, terwijl de positieve gevoelens opgewekt door aanrakingen, borstelen en aaien, zullen leiden tot de vorming van hechte relaties met andere sociale honden, andere dieren en mensen.

Als je je hond en zijn lichaamstaal begrijpt, kunnen jullie de gelukkige relatie opbouwen die beantwoordt aan je verwachtingen. De onderstaande informatie is erop gericht je te helpen de emoties en de lichaamstaal van je hond beter te begrijpen en je band met hem te versterken.

Ontdek hoe oud jouw hond in mensenjaren is met behulp van de onderstaande leeftijdscalculator:

Mijn hond is

jonger dan

1

jaar oud

jaar oud

Versleep de schuifbalk

Hoe groot is jouw hond?