Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Vissen in het water

Regeneratie van de ecosystemen van bodem en oceaan bevorderen

We werken mee aan het herstel van het land en de oceanen.

Onze beloften voor 2030

Klimaat en natuur 2030:

We moeten onze impact op het volledige ecosysteem aanpakken en daarom richten wij ons eerst op die gebieden die binnen onze invloed vallen. Denk aan het land en de meststoffen die we gebruiken, hoe we bijdragen aan het herstel van het vermogen van de bodem en de oceaan om koolstof vast te leggen en de biodiversiteit. Ons streven omvat de volgende beloften voor 2030:

 • Onze CO2-uitstoot met 50% verminderen.
 • We streven ernaar het teveel aan stikstof en fosfor uit meststoffen in onze landbouwtoeleveringsketen te verminderen *TBC.
 • We streven ernaar het gebruik van land te beperken en de landkwaliteit te verbeteren door middel van regeneratieve landbouwpraktijken.
 • We streven ernaar om met onze acties een bijdrage te leveren om het verlies van natuur een halt toe te roepen en tegen 2030 deze trend om te keren.
 • We zullen de bijvangst van vis met onze mondiale partners aanpakken, zoals via het Sustainable Fisheries Partnership (SFP). Verder werken we samen en verlenen steun aan projecten voor de verbetering van de visserij met betrekking tot de vissoorten in onze producten.
 • We ondernemen actie voor het herstel van zeewier en zeegras om ons te helpen meer koolstof vast te leggen en de biodiversiteit te bevorderen.
Hoe planetaire grenzen onze beloften hebben geïnspireerd

Met onze nieuwe Purina-beloften hebben we de reikwijdte vergroot en een nieuwe ambitie vastgelegd.

Op basis van het Planetary Boundaries Framework (Stockholm Resilience Center) hebben we gekeken naar de gebieden waarop ons bedrijf de meeste impact heeft en hebben wij doelen gesteld voor 6 van de 9 planetaire grenzen. Aangezien de grenzen onderling verbonden zijn, zijn onze acties gericht op een positieve, holistische invloed op de gezondheid van de planeet, om uiteindelijk bij te dragen aan het herstel van onze planeet.

Onze beloften

Klimaatverandering en biodiversiteit zijn de dringendste milieu-uitdagingen van onze tijd. 
Voedselsystemen dragen bij aan 80% van de wereldwijde ontbossing en zijn verantwoordelijk voor 29% van de uitstoot van broeikasgassen.  
Ze zijn ook de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit.

We hebben dit decennium de tijd om onze wereldwijde koolstofuitstoot te halveren en het verlies van de natuur een halt toe te roepen.  
Met dit in gedachten, zijn onze plannen:

 • Toepassing van regeneratieve landbouwpraktijken voor onze belangrijkste ingrediënten om de gezondheid van de bodem te helpen verbeteren, wat bijdraagt aan de vermindering van de koolstofuitstoot tot klimaatneutraal.
 • Streven naar beperking van ons landgebruik en vermindering van het teveel aan stikstof en fosfor uit meststoffen in onze landbouwketen.
 • Helpen de biodiversiteit voor land en oceanen te bevorderen door deze acties te integreren in onze toeleveringsketen.
 • Actieprojecten opzetten voor het herstel van zeewier en zeegras om ons te helpen meer koolstof vast te leggen en de biodiversiteit te bevorderen.
 • Proefzeewier als biostimulans op landbouwgrond en steun voor onderzoek naar de algemene regeneratievoordelen ervan.

Meer informatie over klimaatneutraa

Regeneratie in een notendop

Bij regeneratieve praktijken gaat het uiteindelijk om bescherming van onze oceanen en landen tegen verdere schade en herstel van hun gezondheid. Zowel land als oceaan maken deel uit van hetzelfde ecosysteem. We kunnen dus niet naar de één kijken zonder het effect op de ander te begrijpen. Een mooie illustratie van de onderlinge verbondenheid is zeewier.


Regeneratieve landbouw is gericht op het verbeteren van de gezondheid en de vruchtbaarheid van de bodem en heeft meerdere voordelen. Deze voordelen omvatten de verwijdering van C02 (kooldioxide) uit de atmosfeer en opslag ervan als koolstof in de bodem. Op dezelfde manier kan oceaanregeneratie helpen bij het verwijderen van overtollige kooldioxide en andere verontreinigende stoffen (zoals uitstoot van kunstmest), door emissies op te vangen in zeewier en op te slaan in de zeebodem. Zeewierextracten kunnen ook elders worden gebruikt als koolstofarme vervanging van bestaande producten en gebruikte materialen, zoals synthetische meststoffen.

 

Regeneratieve praktijken bieden geweldige mogelijkheden om C02 vast te leggen in de bodem en de oceaan. Wij werken eraan om het herstel van beide te ondersteunen.

Purina Duurzaamheidsexpert

Bouwen op Nestlé CSV

Net zoals wij ons inzetten om de levens van huisdieren en degenen die van ze houden te verbeteren, zo zet ons moederbedrijf Nestlé zich in voor een betere kwaliteit van leven en een gezondere toekomst voor individuele personen en gezinnen, te beginnen met de samenleving en de planeet.

Lees meer over Nestlé in de maatschappij

Ons werk met LENs Verenigd Koninkrijk

Samen met Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK en Anglian Water heeft Purina UK geïnvesteerd in een landschapsinitiatief in de hele regio, het Landscape Enterprise Network (LENs). LENs is een onafhankelijk mechanisme waarmee bedrijven met een gemeenschappelijk belang bij de bescherming van het milieu kunnen samenwerken. De betrokken landbouwers worden gefinancierd om maatregelen te nemen voor een regeneratieve aanpak van de landbouw.

Dit eerste project heeft impact op 4.335 hectare land in het oosten van Engeland. Tot de maatregelen die in het kader van de overeenkomst worden gefinancierd, behoren onder meer dekgewassen, die de waterkwaliteit beschermen en ervoor zorgen dat de bodem minder aan erosie wordt blootgesteld. Verminderde teelt, om de bodem gezonder te houden en verlies van CO2 aan de atmosfeer te beperken. Roterende gewassen om de druk van plagen te verminderen, de bodemstructuur te verbeteren en de afhankelijkheid van kunstmest te verminderen. En de aanplant van hagen, die een habitat met biodiversiteit kunnen scheppen, koolstof kunnen vasthouden en een aantal voordelen voor de bodemgezondheid opleveren.

Deze op de natuur gebaseerde oplossingen zijn fundamenteel voor regeneratieve landbouw. Met andere woorden, voedsel en huisdierenvoeding kunnen worden geproduceerd met minder impact op het milieu. Regeneratieve landbouw kan zelfs bijdragen aan het herstel van de landschappen waarvan we afhankelijk zijn voor onze voedselvoorziening en als een plek om te leven en te genieten.

Meer informatie vind je hie

Meisje dat met honden loopt
Onze impact
Ons streven
Wij willen graag meer doen voor huisdieren, voor de mensen die van hen houden en voor de planeet die we delen. Daarom zetten wij ons in om onze 6 Purina-beloften te realiseren.