MILIEU

IMPLEMENTEREN VAN VERANTWOORDE PRODUCTIE

Ons doel

Sinds 2016 voeren we controle uit op verantwoorde productie van grondstoffen bij 50% van onze directe leveranciers. Daarenboven is 100% van onze soja reeds traceerbaar sinds 2018.
Tot slot moeten ook alle vis- en zeevruchteningrediënten verantwoord verkregen zijn tegen het einde van 2020.

81

Wat we tot nu toe hebben bereikt

Sinds 2016 voeren we controle uit op verantwoorde productie bij 50% van onze directe leveranciers. Dit doel is 100% gerealiseerd.

Sinds 2017 is 87% van onze soja traceerbaar en vanaf 2018 100%.

Voor 2018 wilden we onze directe grondstoffen gedekt hebben door controles op verantwoorde productie. 65% van ons doel is gerealiseerd.

Hoewel we op dit moment in totaal 43% hebben gerealiseerd van deze doelen, hebben we onze oorspronkelijke criteria aangescherpt door te focussen op het volume van de verkregen vis.

ONS STANDPUNT: PURINA EN VERANTWOORDE PRODUCTIE

Of het nu gaat om een eigenaar van een huisdier, een supermarkt of een dierenarts, iedereen wil weten waar onze ingrediënten vandaan komen en wat de gevolgen voor het milieu zijn. Ook willen ze weten welk beleid we voeren.

Bij Purina blijven we onze benadering van verantwoorde productie steeds ontwikkelen. We willen dat onze leveranciers kwalitatief hoogwaardige grondstoffen produceren op een verantwoorde en duurzame manier. Samen met onze leveranciers werken we aan het belang van goede traceerbaarheid. Daarnaast brengen we onze leveranciers in contact met externe partners om onze volledige toeleveringsketen te evalueren. We werken bijvoorbeeld samen met organisaties als Proforest en Sustainable Fisheries Partnership om te bepalen hoe verantwoord onze bedrijfsvoering is. Hierin zijn we toonaangevend voor waar Nestlé op het gebied van verantwoorde productie mee bezig is.

We werken niet alleen regelmatig samen met onze partnerorganisaties, maar ons team heeft ook regelmatig contact met leveranciers en inkopers en bezoekt productielocaties. Dit geeft ons een goed beeld van de manier waarop onze leveranciers te werk gaan. Het kan lastig zijn om al onze leveranciers te bezoeken, aangezien enkele van onze producten een zeer complexe toeleveringsketen hebben. Toch hebben we maatregelen getroffen zoals het regelmatig beoordelen van boerderijen om ervoor te zorgen dat onze leveringsketen aansluit bij ons programma voor verantwoorde productie.

De reputatie van Purina rondom verantwoorde productie is belangrijk. En daarom hebben we langetermijnstrategieën vastgesteld voor de grondstoffen in onze producten. Zo weten consumenten en belanghebbenden dat ze kunnen vertrouwen op hoe onze ingrediënten worden geproduceerd.

In de afgelopen 18 maanden hebben we meer dan 300 boerderijen beoordeeld.

Nestlé in de maatschappij

Net zoals wij ons inzetten om de levens van huisdieren en degenen die van ze houden te verbeteren, zo zet ons moederbedrijf Nestlé zich in voor een betere kwaliteit van leven en een gezondere toekomst voor individuele personen, gezinnen, de samenleving en de planeet.

Lees meer over 'Nestlé in de maatschappij'.

ANDERE BELOFTEN