Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Duurzaamheidsmanager @Purina

Nathalie
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ga naar het onderdeel >

Wat doet Purina om het milieu te beschermen?

 

We zijn continu op zoek naar manieren om de impact van onze industriële activiteiten in al onze productievestigingen te verlagen. Ook letten we daarbij op de manier waarop we onze producten verdelen. Verder kijken we naar manieren om het verbruik te beperken, energie uit hernieuwbare bronnen te stimuleren, de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en onze afvalstromen te verkleinen door deze zoveel mogelijk te hergebruiken voor andere doeleinden, zoals energieopwekking.

In lijn met een overkoepelende verbintenis van ons moederbedrijf Nestlé, streven we ernaar onze impact op het milieu voortdurend te verkleinen. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 35%, het inkopen van 100% groene stroom en een nulafvalbeleid voor onze fabrieken zijn enkele belangrijke initiatieven waar we momenteel aan werken.

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN:
In de afgelopen tien jaar is Nestlé, onze moedermaatschappij, erin geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen door onze productieprocessen terug te dringen met maar liefst 39% per ton product. Nestlé heeft zich verbonden aan de Science Based Targets voor het terugdringen van broeikasgassen. Op die manier dragen we ons steentje bij aan de klimaatovereenkomst van Parijs van 2015. Tegen 2020 willen we onze uitstoot van broeikasgassen verminderen met 35% t.o.v. 2010, met name door verdere verbeteringen door te voeren op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie.