Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Manager voedselveiligheid en dierenarts @Purina

Dagmar
Ingrediënten

Ingrediënten

Ga naar het onderdeel >

Ik heb gehoord dat granen besmet kunnen zijn met mycotoxinen en dat mijn huisdier daarvan kan sterven. Klopt dat ?

 

Mycotoxinen zijn stoffen die van nature voorkomen in granen en andere plantaardige gewassen, en die als zodanig niet te vermijden zijn. Er zijn echter verschillende soorten mycotoxinen en het effect ervan varieert al naargelang het type en de hoeveelheid die een dier binnenkrijgt. Bij Purina werken we daarom nauw samen met onze leveranciers om onze granen en eindproducten zorgvuldig te testen en te controleren. Onze dierenvoeding is daardoor volstrekt veilig.

Mycotoxinen zijn stoffen die worden aangemaakt door bepaalde schimmels in verschillende voedingsmiddelen, waaronder groenten en granen. Ze vermenigvuldigen zich tijdens de teelt op het veld of tijdens de opslag in silo's, en de groei is deels afhankelijk van klimatologische factoren, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Praktisch gezien is het niet mogelijk om de aanwezigheid van natuurlijk voorkomende mycotoxinen in bepaalde planten en landbouwproducten te vermijden.

Er zijn veel verschillende soorten mycotoxinen en het effect ervan varieert al naargelang het type en de ingenomen hoeveelheid, en of mensen dan wel dieren het hebben binnengekregen. Sommige mycotoxinen kunnen ziekten veroorzaken, terwijl andere soorten, zoals penicilline, als onderdeel van een medische behandeling juist een positieve uitwerking hebben. Mensen of dieren kunnen mycotoxinen innemen zonder ziek te worden, mits de ingenomen hoeveelheid onder een bepaalde grenswaarde blijft.

Onze grondstoffen en eindproducten worden hoe dan ook doorheen de hele toeleveringsketen zorgvuldig gecontroleerd om de veiligheid van onze dierenvoeding volledig te waarborgen.

Elke partij grondstoffen en eindproducten wordt onderworpen aan periodieke inspecties en controles. Wanneer grondstoffen binnenkomen, worden ze visueel geïnspecteerd op schimmelvorming. Is daar sprake van, dan wordt de partij onmiddellijk geweigerd om het risico op verontreiniging van andere grondstoffen te beperken. Grondstoffen die de visuele inspectie doorstaan, worden vervolgens onderworpen aan alle relevante en noodzakelijke controles. Wanneer mycotoxinewaarden worden vastgesteld die boven de grenswaarden liggen, wordt de grondstof teruggestuurd naar de leverancier. Op ons verzoek is de leverancier vervolgens verplicht een plan van aanpak op te stellen om het risico dat het probleem zich opnieuw voordoet tot een minimum te beperken.

We doen dit allemaal om de veiligheid en gezondheid van onze producten maximaal te garanderen.