Your Pet, Our Passion.
gemberkat op de schouders van de vrouw

Coryza of kattengriep

leestijd: 4 min

Coryza is een virale luchtwegaandoening die veel voorkomt bij katten die in een gemeenschap leven.

Het is een echt gevaar voor alle katten die er niet tegen ingeënt zijn! Deze ziekte komt ook voor bij de mens, maar bij de mens is ze onschuldig, terwijl ze bij de kat heel ernstig is.

Gelukkig kun je je kat preventief laten inenten tegen coryza, in de volksmond beter bekend als 'kattengriep' of 'niesziekte'.

Kattengriep is een virale luchtwegaandoening die nog veel voorkomt bij katten die in een gemeenschap leven (cattery's, asielen, dierenpensions enz.) en ook bij niet-gevaccineerde katten en kittens die al dan niet als enige kat gehouden worden door een particulier.

Coryza is zeer besmettelijk. Het wordt doorgegeven tussen katten zonder dat er direct contact nodig is. De kattengriep gaat niet over op de mens, maar mensen kunnen de ziekte wel verspreiden onder katten via hun kleding en schoenen. Zelfs een binnenkat die nooit buitenkomt, kan op die manier met de ziekte besmet worden!

Meestal wordt coryza overgedragen van kat op kat, via kleine druppeltjes met ziekteverwekkende kiemen die na het niezen in de lucht hangen. Je moet weten dat een kat die coryza heeft gehad, nog lang nadat hij genezen is, besmettelijk kan blijven! Het is dus echt een gevaarlijke ziekte voor alle katten. Coryza doet zich voor na besmetting met verschillende virussen of bacteriën, die elk verschillende symptomen teweegbrengen bij de kat:

  • een calicivirus, dat koorts, vermoeidheid en uitvloeiing uit de ogen en neus veroorzaakt, alsook mondzweren die leiden tot hevig speekselen en verlies van eetlust;
  • een virus uit de herpesgroep, dat infecties van de neus en luchtwegen opwekt (dit virus is het gevaarlijkst en kan zelfs dodelijk zijn bij bepaalde zwakke individuen);
  • een reovirus, dat waterige uitvloeiing aan de ogen doet ontstaan.

Belangrijkste symptomen van coryza bij de kat

Coryza kan verschillende problemen tot gevolg hebben, afhankelijk van de leeftijd en natuurlijk de gezondheidstoestand van de kat.

Jonge dieren met een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem lopen het grootste risico. Na een korte incubatietijd van 2 tot 5 dagen steken de symptomen de kop op. Niet alle met de griep besmette katten niezen.

Ademhalingssymptomen (niezen en hoesten), afscheiding uit de ogen en de neus, koorts, verlies van eet- en drinklust zijn de meest voorkomende symptomen.

Zeker als je kat stopt met drinken, moet je hem goed in de gaten houden, want katten raken snel uitgedroogd. Soms veroorzaakt het kattengriepvirus mondzweren, vooral op de tong.

De infectie van de ademhalingswegen kan ook leiden tot ernstige complicaties zoals een longontsteking.

Behandeling van coryza bij de kat

Er bestaat geen specifiek medicijn tegen coryza, aangezien de ziekte vaak veroorzaakt wordt door een combinatie van verschillende ziektekiemen. Er wordt een ondersteunende behandeling gegeven: rehydratie, regelmatig verwijderen van neusloop, toediening van mucolytica, verneveling van fysiologische oplossing om uitdroging van de luchtwegen tegen te gaan. Ook de voedsel- en waterinname verdient bijzondere aandacht (waterconsumptie: de kat drinkt veel). Bij gebrek aan eetlust helpt een ontstekingsremmer om koorts en pijn in de mond te bestrijden.

De voeding die de kat wordt voorgeschoteld (bijvoorbeeld versheidszakjes) moet zeer appetijtelijk zijn, fijngehakt en lichtjes opgewarmd, om de geur te versterken. Als je kat langer dan drie dagen niet wil eten, moet hij sondevoeding krijgen.

In ernstige gevallen en wanneer een secundaire infectie wordt vermoed, is het gebruik van een breedspectrumantibioticum, met een brede werking in de luchtwegen en de mond aangewezen.

Coryza voorkomen

De beste manier om coryza te bestrijden blijft vaccineren. Het vaccin tegen coryza is tegelijkertijd werkzaam tegen het calicivirus (FCV) en tegen het herpesvirus (FHV). Het wordt steeds vaker aangevuld met een bacteriële component tegen de chlamydiabacteriën die complicaties kunnen veroorzaken. De eerste vaccinatie wordt herhaald na een maand en vervolgens dient er jaarlijks een booster gegeven te worden. Kittens kunnen gevaccineerd worden tegen coryza zodra ze gespeend zijn (rond 9 weken oud).

Preventie en vaccinatie tegen kattengriep

Het is mogelijk en nuttig om je kat te vaccineren tegen coryza, ook als je kat nooit buitenkomt. Of je kat nu gevaccineerd is of niet, als je merkt dat hij niest, overvloedig speekselt of een loopneus heeft, is het belangrijk om zo snel mogelijk je dierenarts te raadplegen. Coryza is geneeslijk, maar je kat kan er ernstig ziek van zijn en soms kent de ziekte een dodelijke afloop.