Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Pro Plan de logo
À quel moment donner un vermifuge à son chiot ?

Wanneer je pup ontwormen?

leestijd: 3 min
Pro Plan de logo
Aangeboden door Pro Plan

JE KUNT ONTWORMINGSMIDDEL AAN JE PUP GEVEN VOORDAT HIJ WORDT GESPEEND

De parasieten die het meest voorkomen bij puppy's zijn spoelwormen. Puppy's zijn er al bij de geboorte mee besmet. Ze raken besmet met spoelwormen via de placenta of de moedermelk.

Daarom wordt aangeraden al geruime tijd voor het spenen te beginnen met het ontwormen, vanaf de leeftijd van drie tot vier weken. Gebruik daarvoor een product dat speciaal bedoeld is voor heel jonge puppy's. Voor een maximale effectiviteit moet de behandeling om de twee weken herhaald worden totdat de puppy twee maanden oud is.

ONTWORMEN EN VACCINEREN GAAN HAND IN HAND

Als de pup gespeend is en vertrekt bij de fokker om te gaan leven in een beschermde omgeving (zonder andere honden in de buurt, met slechts beperkte toegang tot de buitenwereld enz.) kan de frequentie van de ontworming teruggeschroefd worden.

Het immuunsysteem van een puppy verzwakt als er veel parasieten in zijn darmen leven. Daarom is het belangrijk je hond te ontwormen enkele dagen voor zijn eerste vaccinatie (rond de leeftijd van acht weken) en bij de eerste boosterinjectie (rond de leeftijd van twaalf weken).

Vraag advies aan je dierenarts voor je een ontwormingsmiddel voor je pup koopt. Het product moet aangepast zijn aan de ernst van de besmetting, de leeftijd van de pup, het aantal dieren dat behandeld moet worden enz. 

ONTWORM JE PUP REGELMATIG TOTDAT HIJ EEN JAAR OUD IS

Eén enkele behandeling kan je puppy niet verlossen van al zijn spoelwormen, want de meeste ontwormingsmiddelen voor puppy's werken alleen tegen volwassen wormen en niet tegen larven. Er zijn dus verscheidene behandelingen nodig om de spoelwormen te doden wanneer ze in hun laatste ontwikkelingsfase zijn. Door je hond regelmatig te behandelen verminder je ook het risico dat de omgeving besmet raakt met de eitjes van de parasiet.

Na drie maanden is de ideale ontwormingsfrequentie voor een puppy één keer per maand. Doe dat tot je puppy de leeftijd van zes maanden bereikt en ontworm daarna nog één keer om de drie maanden. Hoe vaak ontworming nodig is, hangt ook af van de levensstijl van je hond.
Als een puppy tussen volwassen honden komt (training, pension), wordt sterk aanbevolen hem te ontwormen voordat hij naar die nieuwe plaatsen gaat.

Ontwormingsmiddelen voor puppy's hebben de vorm van tabletten, vloeistoffen of pasta's die je met een spuitje toedient, of pipetten die je op de vacht aanbrengt ('spot-on'). Lees de bijsluiter goed alvorens het product te gebruiken. De producten zijn over het algemeen wel veilig in gebruik, maar de juiste dosis hangt af van het gewicht van de pup.

Verwante artikelen

Pro Plan