Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Inkoopmanager @Purina

Phil
Ingrediënten

Ingrediënten

Ga naar het onderdeel >

Koopt Purina zijn ingrediënten op een verantwoorde(lijke) manier?

Bij Purina doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze leveranciers op een verantwoorde manier hoogwaardige grondstoffen produceren.

We werken al lang samen met onze leveranciers, waardoor we al onze ingrediënten goed kunnen traceren naar de bron. Samen met onze leveranciers en externe partners nemen we ook regelmatig onze volledige toeleveringsketen onder de loep. Zo werken we met organisaties als Proforest en Sustainable Fisheries Partnership om onze handelswijzen te evalueren. We lopen dan ook voorop wat verantwoorde inkoop betreft, en werken met duidelijke streefnormen. Een van onze verbintenissen op dit gebied is om tegen 2020 al onze vis en schaal- en schelpdieren verantwoord in te kopen.

Het inkooptraject is voor Purina van groot belang. Daarom hebben we voor de ingrediënten van onze producten inkoopstrategieën op lange termijn uitgestippeld, zodat de consument kan vertrouwen op de manier waarop we onze grondstoffen betrekken.

Iedere leverancier die voor Purina werkt, moet onze Leverancierscode naleven. Daarin zijn basisvoorschriften vastgelegd waarover niet kan worden onderhandeld en die betrekking hebben op mensenrechten, veiligheid en gezondheid op de werkvloer, en professionele integriteit. Daarnaast moeten onze leveranciers voldoen aan de wettelijke milieuvereisten en aantonen dat ze hun milieuprestaties voortdurend verbeteren.

We werken dagelijks samen met onze partnerorganisaties en ons team overlegt regelmatig met onze leveranciers en brengt regelmatig een bezoek aan hun productievestigingen. Dat geeft ons een goed beeld van de manier waarop onze leveranciers werken. Hoewel het lastig kan zijn om alle individuele leveranciers te bezoeken (sommige van onze producten hebben immers een zeer complexe toeleveringsketen), werken we aan nieuwe initiatieven om ervoor te zorgen dat onze hele toeleveringsketen, tot aan de boerderij, verantwoord is ingericht.

In aanvulling op onze Leverancierscode werken we momenteel ook nauw samen met leveranciers om te voldoen aan onze richtlijnen inzake de verantwoorde inkoop van belangrijke grondstoffen zoals vis, schelp- en schaaldieren, vlees, gevogelte en soja. Die richtlijnen hebben ook betrekking op zaken zoals het niet betrekken van ingrediënten uit gebieden die zijn omgevormd tot natuurbossen, het treffen van maatregelen om gevolgen voor grond- en oppervlaktewater te beperken, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het bijdragen aan duurzame plattelandsontwikkeling en het respecteren van dierenwelzijnpraktijken van boerderij tot fabriek.