Toegankelijke productinformatie en advies voor de verzorging van huisdieren voorzien

Onze doelen

Tegen 2018

Informatie toegankelijker maken door gemakkelijk te begrijpen productinformatie en voedingsadvies op de verpakking te plaatsen.

Ons standpunt: Purina, voedingsinformatie en advies

Ons relevantiestudie toont aan dat dierenliefhebbers onze merken en producten nauwgezet onder de loep nemen. Ze willen op de hoogte zijn van alle ingrediënten in onze producten: hoe meer informatie, hoe beter. Ze willen informatie op elk tijdstip en op elke mogelijke manier: op de verpakking, op de website en via allerlei bestaande nieuwe digitale middelen. Hoewel we al productinformatie delen, beseffen we dat die info niet altijd even gemakkelijk te begrijpen is voor dierenliefhebbers. Purina wilt dat iedereen toegang heeft tot voedingsinformatie en er gebruik van kan maken.

Consumenten in staat stellen om doordachte keuzes te maken is een goede zaak. Daarom willen wij hen bijstaan met uitgebreide en duidelijke voorlichting en raad. We werken samen met voedingsdeskundigen, autoriteiten en bedrijven uit de huisdierenvoedingsector om klanten op een permanente en, waar nodig, onafhankelijke manier te informeren zodat ze erop vertrouwen dat ze de kennis hebben om hun eigen beslissingen te maken.

Voortbouwen op de Nestlé CSV

Verbintenis van Nestlé: voedingsinformatie en advies plaatsen op al onze etiketten

Verbintenis van Nestlé: opleidingen voor gezonde voedingspraktijken organiseren

Lees meer over Nestlé CSV

Toegankelijke productinformatie en advies voor de verzorging van huisdieren voorzien

Onze andere beloftes

Jobs creëren bij Purina voor jongeren in Europa

We beseffen dat talent aantrekken en behouden essentieel is voor de toekomst van ons bedrijf.

MEER INFORMATIE

De verpakkingen van Purina milieuvriendelijker maken

Het is onze plicht om onze impact op het milieu te verkleinen en recyclage aan te moedigen.

MEER INFORMATIE

Programma's voor kinderen promoten om verantwoordelijk om te gaan met huisdieren

We willen meer kinderen in heel Europa helpen om meer te leren over verantwoordelijk huisdiereigenaarschap.

MEER INFORMATIE

Koploper zijn op het vlak van dierenvoeding en gezondheidsonderzoek

Als een bedrijf van dierenliefhebbers willen we een voortrekkersrol spelen om huisdieren gezond en gelukkig te houden. Dit doen we door de toon te zetten binnen de sector op vlak van voeding en begrip van huisdieren.

MEER INFORMATIE

Het risico op overgewicht bij huisdieren verkleinen door gezamenlijke preventieprogramma's

Purina wilt dat overgewicht bij huisdieren meer in de kijker komt te staan. Daarom werken we samen met partners om alomvattende preventieprogramma's te organiseren.

MEER INFORMATIE

Kunstmatige kleurstoffen uit onze producten verwijderen

Veel van onze producten bevatten geen kunstmatige kleurstoffen meer. In 2023 geldt dit voor al onze producten.

MEER INFORMATIE

Dierenadoptie aanmoedigen via samenwerking en samenwerkingsverbanden

We willen meer huisdieren een warme thuis geven.

MEER INFORMATIE

Verantwoordelijk grondstoffen gebruiken

We zorgen ervoor dat wij en onze leveranciers verantwoordelijk en duurzaam zijn.

MEER INFORMATIE

Huisdieren op werkplek ondersteunen

Wij willen onze kennis gebruiken om huisdieren te introduceren in onze kantoren om andere bedrijven hetzelfde te laten doen.

MEER INFORMATIE