Programma's voor kinderen promoten om verantwoordelijk om te gaan met huisdieren

Ons doel

Tegen 2023

2.000.000 kinderen nemen deel aan onze programma's.

Ons standpunt:

Purina gelooft dat wanneer mensen en huisdieren een band smeden, hun levens worden verrijkt en dat het bezitten van een huisdier allerlei voordelen heeft. Kinderen zijn de volgende generatie huisdiereigenaren en het is belangrijk dat zij de voordelen inzien van huisdieren en begrijpen hoe ze het best omgaan met huisdieren Huisdieren leren kinderen levenslessen op het vlak van verantwoordelijkheid, affectie tonen en grenzen accepteren.

We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Europa meer te weten komen over het verantwoordelijk omgaan met huisdieren: hoe ze het gedrag van hun huisdier moeten begrijpen en hoe ze hun huisdier moeten benaderen, koesteren, voeden en verzorgen. Kortom: we willen van kinderen verantwoordelijke toekomstige huisdiereigenaren maken.

Bestaande programma's

In heel Europa zien we dat veel landen al jarenlang succesvolle programma's organiseren om verantwoordelijk huisdiereigenaarschap aan te leren. In Italië geven een aantal organisaties voor dierenwelzijn het goede voorbeeld. Daar is bijvoorbeeld 'Scuola di Petcare' al 10 jaar actief. Deze organisatie brengt ongeveer 250.000 kinderen op de basisschool en hun familie de voordelen van verantwoordelijk huisdiereigenaarschap bij. We organiseren gelijkaardige programma's in Frankrijk, Rusland en Duitsland om maar enkele te vermelden.

Lees meer over Nestlé CSV

 Programma's voor kinderen promoten om verantwoordelijk om te gaan met huisdieren

Onze andere beloftes

Jobs creëren bij Purina voor jongeren in Europa

We beseffen dat talent aantrekken en behouden essentieel is voor de toekomst van ons bedrijf.

MEER INFORMATIE

De verpakkingen van Purina milieuvriendelijker maken

Het is onze plicht om onze impact op het milieu te verkleinen en recyclage aan te moedigen.

MEER INFORMATIE

Koploper zijn op het vlak van dierenvoeding en gezondheidsonderzoek

Als een bedrijf van dierenliefhebbers willen we een voortrekkersrol spelen om huisdieren gezond en gelukkig te houden. Dit doen we door de toon te zetten binnen de sector op vlak van voeding en begrip van huisdieren.

MEER INFORMATIE

Het risico op overgewicht bij huisdieren verkleinen door gezamenlijke preventieprogramma's

Purina wilt dat overgewicht bij huisdieren meer in de kijker komt te staan. Daarom werken we samen met partners om alomvattende preventieprogramma's te organiseren.

MEER INFORMATIE

Toegankelijke productinformatie en advies voor de verzorging van huisdieren voorzien

Consumenten in staat stellen om doordachte keuzes te maken is een goede zaak.

MEER INFORMATIE

Kunstmatige kleurstoffen uit onze producten verwijderen

Veel van onze producten bevatten geen kunstmatige kleurstoffen meer. In 2023 geldt dit voor al onze producten.

MEER INFORMATIE

Dierenadoptie aanmoedigen via samenwerking en samenwerkingsverbanden

We willen meer huisdieren een warme thuis geven.

MEER INFORMATIE

Verantwoordelijk grondstoffen gebruiken

We zorgen ervoor dat wij en onze leveranciers verantwoordelijk en duurzaam zijn.

MEER INFORMATIE

Huisdieren op werkplek ondersteunen

Wij willen onze kennis gebruiken om huisdieren te introduceren in onze kantoren om andere bedrijven hetzelfde te laten doen.

MEER INFORMATIE