ONZE beloftes

Onze beloftes zijn ambitieus maar we gaan ons voor de volle 100% inzetten om al onze beloften waarmaken. Er zijn veel zaken waar we reeds aan werken bij Purina: duurzaamheid, verbeterde voeding en lopend onderzoek om er een paar te noemen. Sommige doelstellingen kunnen we zelf bereiken, terwijl we voor andere de expertise en ondersteuning van onze partners nodig hebben om een groot verschil te maken. We zijn hoe dan ook verantwoordelijk om resultaten te boeken en houden jullie regelmatig op de hoogte over onze voortgang.

Jobs creëren bij Purina voor jongeren in Europa

We beseffen dat talent aantrekken en behouden essentieel is voor de toekomst van ons bedrijf.

Aktetas en drie mensen
MEER INFORMATIE

De verpakkingen van Purina milieuvriendelijker maken

Het is onze plicht om onze impact op het milieu te verkleinen en recyclage aan te moedigen.

Verpakking met het pictogram en bladeren voor recyclage
MEER INFORMATIE

Programma's voor kinderen promoten om verantwoordelijk om te gaan met huisdieren

We willen meer kinderen in heel Europa helpen om meer te leren over verantwoordelijk huisdiereigenaarschap.

Volwassene en kind met kat
MEER INFORMATIE

Koploper zijn op het vlak van dierenvoeding en gezondheidsonderzoek

Als een bedrijf van dierenliefhebbers willen we een voortrekkersrol spelen om huisdieren gezond en gelukkig te houden. Dit doen we door de toon te zetten binnen de sector op vlak van voeding en begrip van huisdieren.

Kat en hond met voederkom
MEER INFORMATIE

Het risico op overgewicht bij huisdieren verkleinen door gezamenlijke preventieprogramma's

Purina wilt dat overgewicht bij huisdieren meer in de kijker komt te staan. Daarom werken we samen met partners om alomvattende preventieprogramma's te organiseren.

Kat en hond op een weegschaal
MEER INFORMATIE

Toegankelijke productinformatie en advies voor de verzorging van huisdieren voorzien

Consumenten in staat stellen om doordachte keuzes te maken is een goede zaak.

Telefoon, tablet en doos met huisdierenvoeding
MEER INFORMATIE

Kunstmatige kleurstoffen uit onze producten verwijderen

Veel van onze producten bevatten geen kunstmatige kleurstoffen meer. In 2023 geldt dit voor al onze producten.

Katten en hond met voederkommen
MEER INFORMATIE

Dierenadoptie aanmoedigen via samenwerking en samenwerkingsverbanden

We willen meer huisdieren een warme thuis geven.

Kat, hond en hand met hart
MEER INFORMATIE

Verantwoordelijk grondstoffen gebruiken

We zorgen ervoor dat wij en onze leveranciers verantwoordelijk en duurzaam zijn.

Boerderij en vissen die uit het water springen
MEER INFORMATIE

Huisdieren op werkplek ondersteunen

Wij willen onze kennis gebruiken om huisdieren te introduceren in onze kantoren om andere bedrijven hetzelfde te laten doen.

Twee honden buiten het kantoor
MEER INFORMATIE